A Barcelona podem gaudir de magnífics espais expositius on delitar-nos amb l’art, però sovint ens passen desapercebudes les mostres artístiques que ens resulten més properes.

descargar pdf